Singha Park Chiang Rai อีกมุมของ Social Enterprise Thailand (กิจการเพื่อสังคม)

Featured

Social Enterprise Thailand

Singha Park Chiang Rai อีกมุมของ Social Enterprise Thailand สำหรับหลายๆคนคงรู้ว่า Singha Park Chiang Rai [ไร่บุญรอด เชียงราย] คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่กลายเป็นที่ยอดนิยมต้นๆของเมืองเชียงราย และด้วยความเป็นที่นิยมทำให้พื้นที่รอบๆได้รับผลที่ดีไปด้วย จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็ดีขึ้น ทำให้ชาวบ้านละแวกนี้มีรายได้มากขึ้น แต่สิ่งที่วันนี้อยากจะเล่าก็คือ ผมได้มารับรู้ว่าที่จริงแล้ว Singha Park นั้นไม่ใช่แแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าเลยสักบาท แต่ก็ยังมีอีกมุมของ Social Enterprise สำหรับที่นี่หรือที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม คือช่วยให้ชาวบ้านชุมชนรอบๆมีงานทำเพิ่มมากขึ้นและเป็นการช่วยที่ไม่หวังผลอะไรใดๆ Continue Reading →